blog

 

Długoletni proces nauczania tenisa przebiega w warunkach ciągłego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego dzieci. Wówczas w organizmie zachodzi wiele zmian. Kształtują się zainteresowania, motywacja zewnętrzna i wewnętrzna, a także inne cechy. W tej sytuacji należy ciągle dostosowywać metody do aktualnych potrzeb dzieci, w celu zwiększenia efektywności treningu.

W procesie szkolenia tenisowego możemy wyróżnić trzy etapy. Są to: etap nauczania wszechstronnego, ukierunkowanego i specjalnego. Faza treningu wszechstronnego ma charakter przedszkolnej zabawy tenisowej (5-6 lat), inicjacji (7-8 lat) oraz przygotowania kompleksowego (9-10 lat). Etap kształcenia ukierunkowanego ma charakter przygotowania ukierunkowanego (11-12 lat) i specjalnego (13-14 lat). Stadium szkolenia specjalnego ma charakter przygotowania zawodniczego (15-16 lat) i mistrzowskiego (17-18 lat).

Poszczególne etapy przygotowania, przybliżające zawodnika do mistrzostwa sportowego, powinny spełniać przyjęte kryteria. W fazie treningu wszechstronnego powinniśmy doprowadzić do kompleksowego rozwoju psychomotorycznego dziecka. Postęp ten powinien przebiegać zgodnie z potrzebami i możliwościami biologicznymi dziecka. Właśnie ten element decyduje o zachowaniu szeroko pojętego zdrowia. Etap ten powinien zwiększać możliwości adaptacyjne poszczególnych narządów. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój koordynacji i wydolności.

Biorąc pod uwagę potrzeby tenisowe należy skoncentrować się na rozwoju sprawności ukierunkowanej. Na tym etapie trzeba nauczyć przede wszystkim wzorcowej techniki uderzeń podstawowych a także umiejętności poruszania się na korcie różnymi sposobami, w łatwych warunkach. Należy przy tym pamiętać, aby nauka odbywała się przy przewadze wykorzystania form zabawowych oraz zadaniowych. Podczas etapu rozwoju wszechstronnego powinno się zadbać o to, aby dziecko poszerzało swoją wiedzę na temat tenisa, zdrowia, wypoczynku, wysiłku, higieny osobistej, odżywiania, rozgrzewki, stretchingu a także przepisów gry, sprzętu i urządzeń.

W trakcie nauczania ukierunkowanego należy indywidualnie kształtować i doskonalić technikę tenisową. Trzeba wprowadzać elementy coraz bardziej złożone oraz nowe nawyki ruchowe. Czas rozpocząć kształtowanie umiejętności techniczno-taktycznych. To także odpowiedni moment na pierwsze starty w turniejach regionalnych i krajowych. Na tym etapie szkolenia tenisowego należy zmienić proporcje i zakres ćwiczeń. Powinniśmy przejść z ćwiczeń o charakterze wszechstronnym do ćwiczeń o charakterze ukierunkowanym i specjalnym. Zaczynamy przeprowadzać trening, który będzie prowadził do samodzielności w działaniach na korcie. Aby to osiągnąć trzeba skupić się na ćwiczeniach techniczno-taktycznych oraz doskonalących rozwiązania taktyczne. Na tym etapie należy doprowadzać do kształtowania procesów psychicznych, takich jak: poziom motywacji wewnętrznej, postrzegania i uwagi. Wskazane jest weryfikowanie postępów poprzez spotkania mistrzowskie w odpowiednich grupach wiekowych.

Na etapie nauczania ukierunkowanego należy zwrócić uwagę na indywidualizacje treningu. W tym okresie kształtuje się osobista technika zawodnika, a także jego zachowania taktyczne. Trzeba zachęcać zawodnika do samodoskonalenia się, a także kształtować jego motywację wewnętrzną. Powinno się formować odporność psychiczną, co można osiągnąć poprzez udział zawodnika w mistrzostwach we jego kategorii wiekowej.
Kolejnym etapem nauczania jest szkolenie specjalne. Nadal doskonalimy umiejętności techniczne i techniczno-taktyczne, jednak są one skierowane na dopracowywanie indywidualnej techniki oraz osobistych zachowań w grze z różnymi przeciwnikami i na odmiennych nawierzchniach kortów. Trzeba skupić się na rozwijaniu silnych stron zawodnika. Na tym etapie należy pamiętać o zapobieganiu przeciążeniom poprzez aktywność ruchową w innych dyscyplinach, takich jak pływanie, narciarstwo biegowe i zjazdowe i inne. Nie można także zapominać o okresach wypoczynku i odprężenia psychicznego.

Na tym etapie nauczania zawodnik powinien występować już w turniejach międzynarodowych w swojej grupie wiekowej. Aby podnieść poziom gry, należy przyglądać się najlepszym tenisistom na świecie. Po takich obserwacjach warto próbować wdrażać niektóre rozwiązania do własnej gry.

W trakcie szkolenia specjalnego równie ważne jest obserwowanie siebie samego na nagraniach wideo. Warto prowadzić arkusze spotkań, a zawodnik powinien współuczestniczyć w planowaniu treningów i wyborze turniejów. 
Etapowość szkolenia tenisowego nakreśla główne zadania, którymi powinien kierować się trener. Niesie to za sobą wskazania metodyczno-organizacyjne dotycząc treningu, a także kolejności nauczania poszczególnych elementów. Dzięki takim wskazaniom i kolejności postępowania, dzieci w przyszłości mają duże szanse na osiągnięcie mistrzostwa sportowego.

 
  • Tags