blog

SKRÓCONY REGULAMIN REZERWACJI KORTÓW W SEZONIE ZIMOWYM

 PRAWO DO DOKONANIA STAŁEJ REZERWACJI KORTU W SEZONIE ZIMOWYM , W GODZINACH SZCZYTU  14.00 – 21.00 MAJĄ TYLKO I WYŁĄCZNIE OSOBY LUB FIRMY , KTÓRE DOKONAŁY ZAKUPU ABONAMENTU CAŁOSEZONOWEGO – 30h/SEZON PRZY REZERWACJI 1h/TYGODNIOWO ( KOSZT- 2.100 PLN ) , LUB JEJ WIELOKROTNOŚCI W PRZYPADKU REZERWACJI  WIĘCEJ JAK JEDNEJ GODZINY TYGODNIOWO , PRZY CZYM WYKUPIENIE ABONAMENTU 30-TO GODZINNEGO UPRAWNIA DO REZERWACJI TYLKO 1 GODZINY TYGODNIOWO

- W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH DAJEMY KLIENTOM MOŻLIWOŚĆ ROZŁOŻENIA OPŁATY ZA ABONAMENT NA DWIE-TRZY RATY .

- ABONAMENT TAKI JEST WAŻNY PRZEZ OKRES JEDNEGO ROKU OD DATY WYSTAWIENIA .

- NIE WYKORZYSTANE GODZINY W ABONAMENCIE „ NIE PRZECHODZĄ „ NA NASTĘPNY SEZON , DAJEMY NATOMIAST KLIENTOM MOŻLIWOŚĆ ICH WYKORZYSTANIA PRZEZ CAŁY ROK , DO CHWILI ROZPOCZĘCIA NASTEPNEGO SEZONU ZIMOWEGO , CZYLI DO 15 WRZEŚNIA .

- POJEDYŃCZA REZERWACJA  KORTU  JEST  WIĄŻĄCA  DLA  OBU  STRON  W  PRZYPADKU  POTWIERDZENIA  JEJ  OSOBIŚCIE W RECEPCJI  C.T.  ROKO LUB  TEŻ  TELEFONICZNIE  -  Z  PODANIEM  NR. KONTAKTOWEGO  POD NR. 41-346-47-30 LUB  504-11-34-59

- ODWOŁANIE  REZERWACJI  BEZ  SKUTKÓW  FINANSOWYCH , DLA  OBU  STRON , MOŻE NASTAPIĆ  NA  TAKICH  SAMYCH  ZASADACH JAK REZERWACJA , NA  MINIMUM  24 GODZINY  PRZED     REZERWOWANYM  TERMINEM  !!!

- W  RAZIE  NIE DOTRZYMANIA TERMINU  ODWOŁANIA , REZERWUJACEMU  NIE PRZYSŁUGUJE PRAWO  DO  ZWROTU  ZAPŁATY  ZA  KORT , A W PRZYPADKU GDY ZAPŁATA NIE ZOSTAŁA  DOKONANA  , REZERWUJACY  ZOBOWIAZANY  JEST  DO  JEJ  UISZCZENIA . W PRZYPADKU KLIENTÓW POSIADAJĄCYCH ABONAMENT , CZY TEŻ KARNET , SYSTEM POTRAKTUJE TAKĄ REZERWACJĘ  JAKO WYKORZYSTANĄ I POBIERZE JĄ AUTOMATYCZNIE .

NINIEJSZY  REGULAMIN  OBOWIĄZUJE   WSZYSTKICH  KORZYSTAJACYCH  Z  KORTÓW  TENISOWYCH  . 

 
  • Tags